کالاها با برچسب 'صوت'

1079

التهاب حنجره | Forever Laryngitis

التهاب حنجره بصورت معمول در پاسخ بدن به تحریکی از عوامل خارجی مانند مواد شیمیایی یا آلرژیک است که این سوزش موجب تورم و قرمزی حنجره می شود.