کالاها با برچسب 'صدا'

1079

التهاب حنجره | Forever Laryngitis

التهاب حنجره بصورت معمول در پاسخ بدن به تحریکی از عوامل خارجی مانند مواد شیمیایی یا آلرژیک است که این سوزش موجب تورم و قرمزی حنجره می شود.
1111

خر و پف شبانه | Forever snoring

خر و پف، صدایی بلند است که هنگام خواب ایجاد میشود. این صدا اغلب هنگامی که به خواب شب می رویم و هنگام تنفس از طریق دهان و بینی ایجاد میشود.