کالاها با برچسب 'زنبور'

1075

گزیدگی (نیش حشرات) | Forever insect bites

تقریباً همه اشکال گزش ها کاملاً شبیه به هم هستند و بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که شناسایی عامل گزیدگی دشوار است، زیرا سیستم ایمنی بدن همه به گزش ها و گزش ها متفاوت پاسخ می دهد.