کالاها با برچسب 'خاک'

1118

کزاز | Forever tetanus

کزاز بیماری باکتریایی است که از طریق تماس زخم باز پوست با خاک یا کود حیوانی میتواند به انسان انتقال پیدا کند. دانستن این نکته نیز مهم است که کزاز بیماری واگیر داری نیست و افراد نمیتوانند همدیگر را مبتلا کنند. این بیماری در گذشته ای نه چندان دور به علت ضعف واکسیناسیون در کودکی افراد زیادی را به کام مرگ برده است.