کالاها با برچسب 'عفونت زنانه'

1047

عفونت گوش | Forever Ear Infection

عفونت مزمن گوش عبارت است از تورم یا عفونت پشت پرده گوش که از بین نمی رود یا مدام برمی گردد. این عفونت میتواند باعث آسیب طولانی مدت یا دائمی در گوش شود. شیپور استاش از وسط هر گوش تا پشت گلو ادامه یافته است. این لوله مایعات ساخته شده در گوش میانی را تخلیه می کند. اگر شیپور استاش مسدود شود، مایعی که جمع می شود میتواند حالت عفونی پیدا کند.