کالاها با برچسب 'افت قند'

1070

هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) | Forever Hypoglycemia

هیپوگلیسمی سندرمی است که از قند خون پایین ناشی می شود. شدت و علائم هیپوگلیسمی در افراد مختلف متفاوت است. آزمایش خون می تواند قند خون پایین را تشخیص دهد و وقتی سطح قند خون (گلوکز) به حد طبیعی برگردد، علائم برطرف می شود.